Tra Cứu

Giải SBT bài 38: Thực hành: Tìm hiểu vấn đề phát triển ngành du lịch | SBT Địa lí 10

Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái ứng với ý đúng.

1.Dựa vào bảng 38 trong SGK, biểu đồ thích hợp thể hiện số lượt khách quốc tế và doanh thu du lịch quốc tế trên thế giới, giai đoạn 1990 – 2020 là

A. biểu đồ tròn.

B. biểu đồ miền

C. biểu đồ cột chồng.

D. biểu đồ cột ghép. 

Trả lời: D

2. Dựa vào bảng 38 trong SGK, doanh thu du lịch bình quân trên một triệu lượt khách năm 2020 là

A. 1 325,9 USD.

B. 1 000,0 USD.

C. 618,7 USD.

D. 1207,7 USD.

Trả lời: A

3. Dựa vào bảng 38 trong SGK, so với năm 2019, số lượt khách du lịch và doanh thu du lịch quốc tế năm 2020 giảm mạnh do ảnh hưởng chủ yếu từ

A. khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

B. đại dịch Covid-19.

C. chiến tranh thương mại giữa các nước lớn.

C. sự suy thoái của các điểm du lịch.

Trả lời: B

Câu 2: Dựa vào hình 37.2 trong SGK, những nhận định sau đây về tình hình phát triển ngành du lịch trên thế giới là đúng (Đ) hay sai (S)? Hãy đánh dấu (X) vào các ô tương ứng bên cạnh mỗi nhận định.

Trả lời:

Câu 3: Dựa vào hình 37.2 trong SGK, em hãy hoàn thành thông tin về các quốc gia có số lượt khách du lịch quốc tế lớn vào năm 2020 trong bảng dưới đây.

Trả lời: 

Khu vực

Quốc gia (*)

Châu Mỹ

Ca-na-da, Hoa Kỳ, Mê-hi-cô

Châu Âu

I-ta-li-a, Tây Ban Nha, Đức

Châu Á –

Thái Bình Dương

Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản

Tây Nam Á

Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất

Câu 4: Em hãy điền tên quốc gia tương ứng với các điểm du lịch dưới đây.

Trả lời:

Câu 5: Nêu một số vấn đề đặt ra trong khai thác tài nguyên du lịch.

Trả lời: 

Một số vấn đề đặt ra trong khai thác tài nguyên du lịch:

– Sử dụng tối ưu các tài nguyên môi trường và bảo tồn di sản thiên nhiên, tính đa dạng sinh học.

– Tôn trọng và bảo vệ tính xác thực của văn hóa xã hội và di sản, tôn trọng các giá trị truyền thống.

– Đảm bảo lợi ích kinh tế thiết thực và lâu dài, giữ gìn và bảo vệ môi trường.

– Vấn đề đáng lo ngại là phát triển quá tải, không đúng hướng, thương mại hóa.

– Khai thác đi đôi với bảo vệ.

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button