Tra Cứu

Giải SBT bài 7: Hóa trị và công thức hóa học

7.9. Hãy viết công thức hoá học và gọi tên của hợp chất được tạo thành từ sự kết hợp giữa các đơn chất sau:

a) sắt và chlorine, biết trong hợp chất này sắt hoá trị III và chlorine hoá trị I.

b) natri và oxygen, biết natri hoá trị l và oxygen hoá trị II.

c)hydrogen và fluorine, biết hydrogen hoá trị | và fluorine hoá trị l.

d) kali và chlorine, biết kali hoá trị I và chlorine hoá trị I.

e)calcium, carbon và oxygen, biết calcium hoá trị II và nhóm nguyên tử CO: có hoá trị II.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button