Tra Cứu

Một chú rùa chuyển động với tốc độ không đổi 2,51 cm/s, trong lúc chú thỏ đang dừng lại và thong thả gặm cà rốt.

8.7. Một chú rùa chuyển động với tốc độ không đổi 2,51 cm/s, trong lúc chú thỏ đang dừng lại và thong thả gặm cà rốt.

a) Tính từ vị trí thỏ đang dừng lại, xác định khoảng cách giữa rùa và thỏ sau 50 s.

b) Kể từ lúc thỏ dừng lại, cần thời gian bao lâu để rùa có thể đi xa thỏ 140 cm?

 a) Khoảng cách giữa rùa và thỏ sau 50 s:

s=v x t =2,51 x 50= 125,5cm.

b) Thời gian để rùa đi xa thỏ 140 cm:

t = $\frac{s}{v}$ = $\frac{140cm}{ 2,51cm/s}$ = 55.8s

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button