Tra Cứu

Một số biểu hiện của cây trồng thiếu phân bón là | SBT công nghệ 7 chân trời

12. Một số biểu hiện của cây trồng thiếu phân bón là.

A. cây còi cọc, kém phát triển, vàng lá, năng suất thấp.

B. cây có nhiều lá, năng suất thấp.

C. cây dễ bị côn trùng gây hại.

D. cây thường ra trái muộn và cảnh lá sum sẽ.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button