Tra Cứu

Ngắt đoạn văn sau thành bốn câu bằng cách sử dụng dấu chấm rồi viết lại cho đúng. | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

7. Ngắt đoạn văn sau thành bốn câu bằng cách sử dụng dấu chấm rồi viết lại cho đúng.

Sân thượng nhà ông ngoại là một mảnh vườn thu nhỏ đám lá lốt khoe những chiếc lá hình trái tim xanh mướt lá ngò gai như những chiếc đũa cả màu xanh viền răng cưa đẹp nhất là giàn gấc sai quả trông như người ta treo đèn lồng.

Theo Trần Quốc Toàn

Sân thượng nhà ông ngoại là một mảnh vườn thu nhỏ. Đám lá lốt khoe những chiếc lá hình trái tim xanh mướt. Lá ngò gai như những chiếc đũa. Cả màu xanh viền răng cưa đẹp nhất là giàn gấc sai quả trông như người ta treo đèn lồng.

Theo Trần Quốc Toàn

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button