Tra Cứu

Ví dụ nào dưới đây không phải là tập tính của động vật?

33.2. Ví dụ nào dưới đây không phải là tập tính của động vật?

A. Sếu đầu đỏ và hạc di cư theo mùa.

B. Chó sói và sư tử sống theo bầy đàn.

C. Tỉnh tỉnh đực đánh đuổi những con tỉnh tỉnh đực lạ khi vào vùng lãnh thổ của nó.

D. Người giảm cân sau khi bị ốm.

  • B. Chó sói và sư tử sống theo bầy đàn.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button