Tra Cứu

Viết câu khiến hoặc câu cảm về một con vật hoặc một loài cây. | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

3. Viết câu khiến hoặc câu cảm về một con vật hoặc một loài cây.

M: Chú chim sâu trông thật đáng yêu!

– Những chú gà có bộ lông thật vàng óng!

– Chú chó này đi ra kia ăn cơm mau

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button