Tra Cứu

Viết từ ngữ chỉ hình dáng, màu sắc, hương thơm của 1 – 2 loài cây. | Giải tiếng việt 3 tập 1 chân trời sáng tạo

1. Viết từ ngữ chỉ hình dáng, màu sắc, hương thơm của 1 – 2 loài cây.

– Nhỏ nhắn, màu trắng, dài

– chúm chím, nhiều hoa, ít cành

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button