Tra Cứu

Đọc bài và thực hiện các yêu cầu: | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

2. Đọc bài và thực hiện các yêu cầu:

1. Mặt trời đã lùi dần về chân núi phía tây. Đàn sếu đang sải cánh trên cao. Sau một cuộc dạo chơi, đám trẻ ra về. Tiếng nói cười ríu rít.

2. Bỗng các em dừng lại khi nhìn thấy một cụ già đang ngồi ở vệ cỏ ven đường. Trông cụ thật mệt mỏi, cặp mắt lộ rõ vẻ u sầu.

– Chuyện gì xảy ra với ông cụ thể nhỉ? – Một em trai hỏi.

Đám trẻ tiếp lời, bàn tán sôi nổi:

– Chắc là cụ bị ốm?

– Hay là cụ đánh mất cái gì?

– Chúng mình thử hỏi xem đi!

3. Các em tới chỗ ông cụ, lễ phép hỏi:

– Thưa cụ, chúng cháu có thể giúp gì cụ không ạ?

Cụ già thở nặng nhọc, nhưng đôi mắt ánh lên những tia ấm áp.

– Cảm ơn các cháu. Nhưng các cháu không giúp ông được đâu.

4. Cụ ngừng lại, rồi nghẹn ngào nói tiếp:

– Ông đang rất buồn. Bà lão nhà ông nằm viện mấy tháng nay rồi. Bà ốm nặng lắm, khó mà qua khỏi. Ông ngồi đây chờ xe buýt để đến bệnh viện. Ông cảm ơn lòng tốt của các cháu. Dẫu các cháu không giúp gì được, nhưng ông cũng thấy lòng nhẹ hơn.

Đám trẻ lặng đi. Các em nhìn cụ già đầy thương cảm.

Một lát sau, xe buýt đến. Giúp ông cụ lên xe rồi, các em còn đứng nhìn theo xe mãi mới ra về.

Theo Xu-khôm-lin-xki

Đánh dấu Ý vào []  trước ý trả lời em chọn:

a. Chi tiết nào cho thấy cuộc dạo chơi của các bạn nhỏ rất vui?

[] Đàn sếu sải cánh trên cao.

[] Đám trẻ ra về.

[] Tiếng nói cười ríu rít.

b. Các bạn nhỏ dừng lại làm gì?

[]  Để hỏi thăm một cụ già đang buồn bã

[] Để hỏi thăm một cụ già đang bị ốm

[] Để hỏi thăm một cụ già đánh mất đồ

c. Chi tiết nào cho thấy các bạn nhỏ rất ngoan?

[]Các bạn nói cười ríu rít.

[] Các bạn bàn tán sôi nổi.

[] Các bạn lễ phép hỏi ông cụ.

d. Vì sao các bạn nhỏ không giúp được gì nhưng ông cụ vẫn lòng nhẹ hơn trời cana tro thấy lòng nhẹ hơn?

[] Vì các em nhỏ đã có một ngày dạo chơi rất vui.

[] Vì các em nhỏ đã biết quan tâm, chia sẻ với ông cụ.

[] Vì các em nhỏ đã đứng nhìn theo xe chở ông cụ.

e. Từ ngữ in đậm trong câu “Một lát sau, xe buýt đến.” trả lời cho câu hỏi nào?

[] Khi nào?

[] ở đâu?

[] Vì sao?

g. Câu văn nào dưới đây thể hiện cảm xúc của các bạn nhỏ với nỗi buồn của ông cụ?

[] Đám trẻ tiếp lời, bàn tán sôi nổi.

[] Các em tới chỗ ông cụ, lễ phép hỏi.

[] Các em nhìn cụ già đầy thương cảm.

Viết câu trả lời của em:

h. Tìm từ ngữ có nghĩa giống với từ thương cảm.

i. Em thích chi tiết nào trong bài đọc? Vì sao?

k. Bài đọc giúp em hiểu thêm điều gì?

a. Chi tiết nào cho thấy cuộc dạo chơi của các bạn nhỏ rất vui?

Tiếng nói cười ríu rít.

b. Các bạn nhỏ dừng lại làm gì?

 Để hỏi thăm một cụ già đang buồn bã

c. Chi tiết nào cho thấy các bạn nhỏ rất ngoan?

Các bạn lễ phép hỏi ông cụ.

d. Vì sao các bạn nhỏ không giúp được gì nhưng ông cụ vẫn thấy lòng nhẹ hơn?

Vì các em nhỏ đã biết quan tâm, chia sẻ với ông cụ.

e. Từ ngữ in đậm trong câu “Một lát sau, xe buýt đến.” trả lời cho câu hỏi nào?

Khi nào?

g. Câu văn nào dưới đây thể hiện cảm xúc của các bạn nhỏ với nỗi buồn của ông cụ?

Các em tới chỗ ông cụ, lễ phép hỏi.

h. đồng cảm

i. Em thích chi tiết các bạn nhỏ đến bên cạnh ông cụ và chia sẻ, quan tâm, vì đây là một việc rất tốt.

k. Đó là tình thương, đồng cảm với người khác

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button