Tra Cứu

Viết vào Phiếu đọc sách những điều em thấy thú vị sau khi đọc một truyện về thiếu nhi. | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

1. Viết vào Phiếu đọc sách những điều em thấy thú vị sau khi đọc một truyện về thiếu nhi.

– Tên truyện: Rùa và Thỏ

– Tác giả: Aesop

– Nhân vật: Rùa và Thỏ

– Đặc điểm: Rùa và thỏ truyện ngụ ngôn ý nghĩa cho người bền chí, do Aesop, nhà văn Hy Lạp cổ đại tác giả rất nhiều câu chuyện ngụ ngôn nổi tiếng trên thế giới sáng tác. Rùa và thỏ truyện ngụ ngôn ca ngợi những con người ý chí, kiên trì và bền bỉ, cần cù, chịu khó. 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button