Tra Cứu

Ô tô chạy trên đường cao tốc có biển báo tốc độ như trong Hình 11.2 với tốc độ v nào sau đây là an toàn?

11.2. Ô tô chạy trên đường cao tốc có biển báo tốc độ như trong Hình 11.2 với tốc độ v nào sau đây là an toàn?

A. Khi trời mưa: 100 km/h < v < 120 km/h.

B. Khi trời nắng: 100 km/h < v < 120 km/h.

C. Khi trời mưa: 100 km/h < v< 110 km/h.

D. Khi trời nắng: v > 120 km/h.

  • B. Khi trời nắng: 100 km/h < v < 120 km/h.

Ta thấy trong hình 11.2:

– Khi trời nắng tốc độ tối đa là 120 km/h.

– Khi trời mưa tốc độ tối đa là 100 km/h.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button