Tra Cứu

Điền vào chỗ trống: | Giải tiếng việt 3 tập 2 chân trời sáng tạo

4. Điền vào chỗ trống:

a. Chữ | hoặc chữ n

Sớm ……ay mấy chú ve

Rủ nhau thay áo mới

Ngủ ……ướng cả ……ăm rồi

Giờ mùa thi đã tới!

Cánh mỏng xanh biêng biếc

Ve con ……ắc cái hông

Chiếc ……oa từ năm cũ

Cũng choàng dậy ……uyện âm.

Theo Theo Bảo Ngọc

b. Vần ươn hoặc vần ương và thêm dấu thanh (nếu cần)

Cây từng ngày v………… lên

Con đ………. thêm bóng mát

Hoa toả h.. … thơm ngát

Bướm l………. vòng quanh quanh

Khu v………… xanh biếc xanh

Em yêu th…………. biết mấy!

Theo Bảo Nghi

a. Chữ | hoặc chữ n

Sớm nay mấy chú ve

Rủ nhau thay áo mới

Ngủ nướng cả năm rồi 

Giờ mùa thi đã tới!

Cánh mỏng xanh biêng biếc

Ve con lắc cái hông

Chiếc loa từ năm cũ

Cũng choàng dậy luyện âm.

Theo Theo Bảo Ngọc

b. Vần ươn hoặc vần ương và thêm dấu thanh (nếu cần)

Cây từng ngày vương lên

Con đường thêm bóng mát

Hoa toả hương thơm ngát

Bướm lượn vòng quanh quanh

Khu vườn xanh biếc xanh

Em yêu thương biết mấy!

Theo Bảo Nghi

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button