Tra Cứu

Đọc lại bài Cô Hiệu trưởng (SGK, tr.73), trả lời các câu hỏi dưới đây: | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

Tiết 5 (SGK, tr.73)

Đọc lại bài Cô Hiệu trưởng (SGK, tr.73), trả lời các câu hỏi dưới đây:

a. Tre làm gì khi vừa tới phòng cô Hiệu trưởng?

Viết câu trả lời của em.

b. Tre gặp khó khăn gì?

Đánh dấu V vào ô trống đặt trước ý trả lời em chọn.

Gặp khó khăn khi nói

Gặp khó khăn khi đọc

Gặp khó khăn khi viết

c. Tre dùng cách nào để trả lời câu hỏi của cô Hiệu trưởng?

Đánh dấu V vào ô trống đặt trước ý trả lời em chọn.

Vẽ tranh

Ghép hình

Đánh vần

d. Theo em, cô Hiệu trưởng đã làm gì để giúp Tre trở nên mạnh dạn?

— Đặt câu hỏi để Tre trả lờid. Theo em, cô Hiệu trưởng đã làm gì để giúp Tre trở nên mạnh dạn?

Đánh dấu V vào ô trống đặt trước ý trả lời em chọn.

Đặt câu hỏi để Tre trả lời

Nhờ mẹ giúp Tre trả lời

Khuyến khích, động viên Tre

e. Em thích nhân vật nào trong bài? Vì sao?

Viết câu trả lời của em.

a. Tre đã la toáng lên:

– Quê… Tây Nguyên…

b. – Gặp khó khăn khi nói

c. – Ghép Hình

d. – Khuyến khích động viên Tre

e. Em thích nhân vật cô Hiệu trưởng, vì cô đã giúp Tre tự tin và chia sẻ được với cô.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button