Tra Cứu

Giải SBT bài 13: Vị trí địa lí, phạm vi và việc phát kiến ra Châu Mỹ | SBT Lịch sử và Địa lí 7 cánh diều

Câu 1. Châu Mỹ không tiếp giáp với đại dương nào sau đây?

A. Ấn Độ Dương.

B. Bắc Băng Dương.

C. Đại Tây Dương.

D. Thái Bình Dương.

Câu 2. Châu Mỹ nằm trải dài từ

A. cực Bắc đến cực Nam.

B. vùng cực Bắc đến vùng cận cực Nam.

D. vòng cực Bắc đến chí tuyến Nam.

C. chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam.

Câu 3. Ý nào sau đây không phải là hệ quả địa lí của việc phát kiến ra châu Mỹ?

A. Làm cho thiên nhiên thay đổi.

B. Phát triển hàng hải quốc tế.

C. Tạo ra các cuộc di cư lớn.

D. Đem lại hiểu biết về những vùng đất mới.

Câu 4. Hệ quả mang tính lịch sử của việc phát kiến ra châu Mỹ là

A. tạo ra sự đa dạng về ngôn ngữ ở châu Mỹ.

B. thúc đẩy giao thương giữa các châu lục.

C. làm thay đổi đặc điểm dân cư châu Mỹ.

D. mở đường cho người châu Âu đến khai phá châu Mỹ.

Câu 5. Hãy tìm hiểu và trình bày về một trong các chuyến đi của Cri-xtốp Cô-lôm-bộ trong quá trình phát kiến ra châu Mỹ.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button