Tra Cứu

Hợp chất (B) có trong “muối i-ốt” được sử dụng trong thuốc điều trị bệnh cường giáp,……

6.21. Hợp chất (B) có trong “muối i-ốt” được sử dụng trong thuốc điều trị bệnh cường giáp, nấm da và dùng làm thực phẩm chức năng, … Vậy, (B) là chất ion hay chất cộng hoá trị? Cho biết khối lượng phân tử của (B).

  •  (B) là potassium iodide. Trong phân tử (A) chỉ có liên kết ion — (B) là chất ion.
  • Phân tử (B) gồm 1 nguyên tử potassium và 1 nguyên tử iodine khối lượng phân tử (A) = 39 + 127 = 166 (amu).

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button