2023 Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất lớp học Biên bản bàn giao vật chất nhà trường cuối năm học 2020 – 2021

Biên bản bàn giao cơ sở vật chất lớp học cuối năm học 2020 – 2021 gồm 3 mẫu, là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc bàn giao cơ sở vật chất lớp học trước khi kết thúc năm học.

Nội dung của mẫu biên bản bàn giao cần được trình bày rõ ràng về nội dung bàn giao, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ đối với tài sản đó. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo:

Biên bản bàn giao cơ sở vật chất lớp học – Mẫu 1

BIÊN BẢN BÀN GIAO CSVC LỚP HỌC

Hôm nay, vào lúc: giờ…….phút, ngày …….tháng………..năm………

Chúng tôi gồm: …………………………….. Trưởng ban LĐ

………………………………GVCN lớp:………

………………………………Lớp phó lao động lớp:…….

Tiến hành giao nhận tài sản như sau:

CSVC trong phòng gồm:

1. Bàn ghế học sinh: ………. bàn mới:………… bàn cũ:………… Hư:………….. bộ

2. bàn ghế giáo viên:……………………………………..Hư……………………………..

3. Bảng đen:…………………………………………….Hư………………………

4. Bóng điện:……………………công tắc:………………Hư…………………

5. Cửa kính: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. CSVC khác: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Biên bản được lập thành 3 bản mỗi lớp giữ 1 bản, phụ trách CSVC 1 bản và lưu nhà trường 1 bản.

Biên bản kết thúc vào lúc………..giờ cùng ngày.

BẢO VỆĐẠI DIỆN HSGIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
PHỤ TRÁCH CSVCHIỆU TRƯỞNG

Biên bản bàn giao cơ sở vật chất lớp học – Mẫu 2

PHÒNG GD&ĐT …………….
TRƯỜNG ……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số……/BB – …………..……….., ngày…tháng…năm…

BIÊN BẢN BÀN GIAO CƠ SỞ VẬT CHẤT LỚP HỌC

THÁNG NĂM

Hôm nay vào hồi………….. ngày … tháng … năm …

Địa điểm: Tại lớp học…………….- Trường …………………………….

Bên A. Bên giao cơ sở vật chất.

1.Ông (bà) ………………….. Chức vụ: GVCN lớp……………………

Bên B: Bên nhận bàn giao cơ sở vật chất.

1. Ông ……………………… Chức vụ: ………………………………….

2. Ông ……………………… Chức vụ: …………………………………..

I. Danh mục cơ sở vật chất bàn giao:

TTTên Thiết bịSLTình trạngGhi chú
1Bảng lớp
2Bàn + Ghế GV
3Bàn + ghế HS
4Bảng điện
5Quạt trần
6Quạt tường
7Bóng điện
8Cánh cửa chính
9Cánh cửa sổ
10Đồng hồ lớp
11Biển trang trí lớp
12Giá mũ nón
13Tường lớp học
14Nền Lớp học

II. Một số yêu cầu:

1. Bên nhận bàn giao kiểm tra tình trạng trang thiết bị trước khi nhận.

2. Bên nhận bàn giao phải đảm bảo cơ sở vật chất nguyên trạng như khi nhận, nếu hỏng hóc, mất mát bên nhận hoàn toàn chịu trách nhiệm.

3. Các lớp nhận lại cơ sở vật chất lớp học vào sáng ngày ………………………….., kiểm tra lại CSVC lớp mình có gì khác thường cần báo cáo ngay với ban cơ sở vật chất.

Biên bản lập xong vào hồi …… cùng ngày và được các bên nhất trí thông qua.

Kí bàn giao cho bảo vệ ngày… tháng … năm …

GVCN lớp ……………….

Bảo vệ trường:…………………..

T.ban CSVC

Xác nhận của BGH…………………….

Biên bản bàn giao cơ sở vật chất lớp học – Mẫu 3

PHÒNG GD VÀ ĐT………….

TRƯỜNG…………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——-

BIÊN BẢN
Bàn giao cơ sở vật chất lớp học năm học ………

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

– Thời gian: Vào hồi ……. giờ…….. phút, ngày …….. tháng …… năm……………

– Địa điểm: Tại lớp ………, Chi xóm:…………………………Trường………………..

II. THÀNH PHẦN

1. Bên bàn giao

– Ông: ………………. – Phụ trách lao động Trường ………………….

2. Bên nhận bàn giao

– Ông (bà): …………………….- Giáo viên chủ nhiệm lớp: ………

– Học sinh ……………………………………………..- Lớp trưởng

III. NỘI DUNG BÀN GIAO

Hai bên đã tiến hành bàn giao cơ sở vật chất lớp học năm học………. với các nội dung cụ thể sau

STTTên loạiSLĐVTTình trạng(Còn sử dụng tốt hay hư hỏng)Ghi chú
1Bảng lớpChiếc
2Bàn ghế học sinhBộ
3Bàn ghế giáo viênBộ
4Tủ sáchChiếc
5Ảnh BácChiếc
6Khẩu hiệuChiếc
7Biển lớpChiếc
8Khóa lớpChiếc
9Quạt trầnChiếc
10Ổ điệnChiếc
11Công tắcChiếc
12Tường lớpm2
13Cửa sổ 2 lớp(kính+chớp gỗ)Bộ
14Cửa ra vàoBộ

Bên nhận bàn giao có trách nhiệm bảo quản, sử dụng đúng mục đích các cơ sở sở vật chất lớp học đã được giao. Nếu làm hư hỏng cơ sở vật chất lớp học phải tự tu sửa lại.

Vào cuối năm học, bên nhận bàn giao có trách nhiệm bàn giao lại cơ sở vật chất lớp học cho nhà trường.

Hai bên đã nhất trí với các nội dung đã nêu ở trên.

Biên bản được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau:

– Người bàn giao giữ 01 bản;

– Người nhận bàn giao giữ 01 bản;

– Lưu tại Trường ………………..

Buổi bàn giao kết thúc vào hồi ……….. giờ ……… phút ……. cùng ngày.

NGƯỜI BÀN GIAO

Ký, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI NHẬN BÀN GIAO

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Đăng bởi: THPT Sóc Trăng

Chuyên mục: Biểu mẫu giáo dục

Bản quyền bài viết thuộc trường THPT thành Phố Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: Trường THPT Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Similar Posts