Tra Cứu

Phân tử (A) có khối lượng phân tử > 30amu,thểkhí, là nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính……..

6.18. Phân tử (A) có khối lượng phân tử > 30amu,thểkhí, là  nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính. Trong phân tử X có loại liên kết gì? Vẽ sơ đồ hình thành liên kết trong phân tử (A).

Chất (A) là carbon dioxide. Liên kết có trong phân tử (A) là liên kết cộng hoá trị.

Sơ đồ hình thành liên kết trong phân tử (A):

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button