Tra Cứu

Quan sát sơ đồ dưới đây và cho biết con người đã chủ động điều khiển những yếu tố nào để thu hoạch được đàn cá rô phi đơn tính.

38.13. Quan sát sơ đồ dưới đây và cho biết con người đã chủ động điều khiển những yếu tố nào để thu hoạch được đàn cá rô phi đơn tính.

– Nuôi vỗ cá bố mẹ: thức ăn nuôi vỗ kích thích sự tích luỹ sản phẩm sinh sản (trứng và tỉnh trùng).

– Điều khiển sinh sản: tiêm hormone.

– Điều khiển giới tính: hormone chuyển đổi giới tính được trộn vào thức ăn theo tỉ lệ phù hợp.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button