Tra Cứu

Viết 1 – 2 câu với từ ngữ tìm được ở bài tập 1. | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

Viết 1 – 2 câu với từ ngữ tìm được ở bài tập 1.

– Hôm qua em được mẹ cho đi xem biểu diễn múa.

– Những chú hề thật tài giỏi, khi làm cho mọi người vui vẻ trở lại sau bộ phim đẫm nước mắt.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button