Tra Cứu

Viết 2 – 3 câu về hoạt động học tập của trẻ em. | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

4. Viết 2 – 3 câu về hoạt động học tập của trẻ em.

 

ào giờ ra chơi, em đã cùng các bạn trong nhóm xuống sân trường. Chúng em cùng nhau chơi đá cầu. Bốn nhóm thi đấu với nhau. Em cùng nhóm với bạn Lan. Trận đấu diễn ra rất sôi nổi. Sau mười lăm phút thi đấu, Lan Anh đã giành chiến thắng. Giờ ra chơi hôm đó thật vui vẻ.

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button