Tra Cứu

Viết 2 – 3 từ ngữ: | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

3. Viết 2 – 3 từ ngữ:

a. Chỉ hình dáng của trẻ em

M: nhỏ nhắn

b. Chỉ hoạt động học tập của trẻ em

M: học Toán

c. Chỉ tình cảm hoặc sự chăm sóc của người lớn với trẻ em

M: thương yêu

a. Chỉ hình dáng của trẻ em: Nhỏ nhắn, bé xíu

b. Chỉ hoạt động học tập của trẻ em: Viết chữ, tập viết

c. Chỉ tình cảm hoặc sự chăm sóc của người lớn với trẻ em: ân cần, tỉ mỉ

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button