Tra Cứu

Đánh dấu v vào ô trống trước những từ ngữ dùng để chỉ trẻ em. | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

2. Đánh dấu v vào ô trống trước những từ ngữ dùng để chỉ trẻ em.

 thanh niên

thiếu nhi

thiếu niên

trẻ con

nhi đồng

trung niên

 

– các từ chỉ trẻ em: thiếu nhi, trẻ con, nhi đồng, 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button