Tra Cứu

Sau thí nghiệm, chúng ta có thể rút ra được kết luận gì?

26.5. Sau thí nghiệm, chúng ta có thể rút ra được kết luận gì?

  • Hô hấp chỉ diễn ra ở tế bào sống. Khi hô hấp, tế bào giải phóng nhiệt lượng ra bên ngoài.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button