Tra Cứu

Gạch dưới từ ngữ biểu thị ý cầu khiến trong mỗi câu dưới đây: | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo


5. Gạch dưới từ ngữ biểu thị ý cầu khiến trong mỗi câu dưới đây:

a. Bạn hãy đi cùng chúng mình nhé!

b. Chúng ta cùng hát lên nào!

c. Em nên tô theo các nét đã vẽ!


THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button