Tra Cứu

Hãy dự đoán nếu đem các cây rong ở cốc A, B tiến hành thử với thuốc thử iodine thì kết quả sẽ như thế nào.

24.10. Hãy dự đoán nếu đem các cây rong ở cốc A, B tiến hành thử với thuốc thử iodine thì kết quả sẽ như thế nào.

  •  Khi tiến hành thử với thuốc thử iodine: lá trong cốc A không có màu xanh tím đặc trưng; lá trong cốc B có màu xanh tím đặc trưng.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button