Tra Cứu

Viết 1 – 2 câu nêu đặc điểm của các sự vật tìm được ở bài 5 tập 5 theo mẫu Ai thế nào? | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

6. Viết 1 – 2 câu nêu đặc điểm của các sự vật tìm được ở bài 5 tập 5 theo mẫu Ai thế nào?

 

– Cô ấy rất trắng

– Dòng nước chảy hiền hoà.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button