Tra Cứu

Tóm tắt nội dung đoạn trích bằng một đoạn văn khoảng 6 – 8 dòng. | SBT Ngữ Văn 7 tập 1 cánh diều

Câu 1. Tóm tắt nội dung đoạn trích bằng một đoạn văn khoảng 6 – 8 dòng.

Đoạn trích Người đàn ông cô độc giữa rừng kể lại việc tía nuôi dắt An đi thăm chú Võ Tòng tại nhà của chú. Đó là một căn nhà trong rừng sâu với nhiều cây cối và con vượn bạc má kêu “chét…ét, chét..ét” tạo cảm giác hoang vắng

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button